Falabella Mare

Stuteri Espiritu´s

Hästar med själ

RG Starlite Solar Flair

Is known as 'Hannah' and is bred from two direct ranch imports and is a beautiful Palomino colour. Hannah is DNA tested and 100% pure falabella blood. Reg British Falabella Studbook, confirmed by 'Establecimentos Falabella ', and reg with 'Asociacion de Criadores de Caballos Falabella' (ACCF)


e. Falabella Yabito

u. Falabella Daria.


Hannah is a nice mare and a great mum. She is a quite high and that´s greatthing that we like with her.

She is 34"


" Hannah " som hon kallas är uppfödd av två direkta ranch importer och non har en vacker Palomino färg. Hannah är DNA testad  och 100 % ren Falabella. Reggad i Brittiska Falabella stamboken, bekräftats av " Establecimentos Falabella " , och reggad med " Asociacion de Criadores de Caballos Falabella " ( ACCF )


e. Falabella Yabito

u. Falabella Daria


Hannah är ett trevlig sto och en duktig mamma. Hon är  ganska hög och det är en sak som vi gillar med henne.

Hon är 87cm.

Merrylegs Libertad

Her name means Freedom in Spanish. 

She was born 13th Apri 2015l at Merrylegs falabella horses.


e. Toyland Tomaro "Tom"

u. Looking Glass Seraphina


She is 100% pure falabella blood and ACCF registered.

Her color is bay.


Libertad is a really cutie. She has a beautiful head and a typical falabella look.


Libertad is small and should be around 33" as an adult.Hennes namn betyder frihet på spanska. 

Hon föddes 13 april 2015 hos Merrylegs falabella hästar.


e. Toyland Tomaro "Tom"

u. Looking Glass Seraphina


Hon är 100% falabella och reggad i ACCF.

Hennes färg är brun.


Libertad är en riktig sötnos. Hon har ett vackert huvud och ett  typiskt falabella utseende.


Libertad är liten och hamnar nog på runt 84cm som vuxen.

Merrylegs Jezebel

This beautiful filly was born on 10th May 2014.  She has 4 tiny white socks and white markings on her rear!! 


Her mother is Merrylegs Giulietta

More about her: http://www.falabellacheval.com/horses-for-sale/sold/383-merrylegs-giulietta22-2


Father is a Tobiano Palomino named RG Starlite Lupus "Burt". 


Jezebel is a stunning mare, she is quite playful but a very

nice girl. She is very very small, only 29". 


Detta vackra stoet  föddes den 10 maj 2014. Hon har 4 små vita strumpor och vita tecken på hennes bak!!


Hennes mamma är Merrylegs Giulietta

Mer om henne : http://www.falabellacheval.com/horses-for-sale/sold/383-merrylegs-giulietta22-2


Fadern är en Palomino skäck vid namn RG Starlite Lupus  "Burt"


Jezebel är ett fantastisk sto , hon är ganska lekfull men en mycket trevlig tjej. Hon är mycket liten, bara 72cm hög.

Merrylegs Loba de Oro


Her name means golden she wolf in Spanish.

Loba was born 31st March 2015.


e. RG Starlite Lupus "Burt"

u. Falabella Daria


She is 100% pure falabella blood and ACCF registered.

She is tobiano Palomino (golden) in colour.


Loba is a really beautiful girl. Half sister to Jezebel (same father) and Hannah (same mother). When you meet her you will directly know that she is Jezebels half sister, they two have really alike temperament. ;)Hennes namn betyder guldig varghona spanska.

Loba föddes den 31 mars 2015.


e. RG Starlite Lupus

u. Falabella Daria


Hon är 100 % ren Falabella och reggad i ACCF.

Hennes färg är Palomino (guld) skäck.


Loba är en riktigt vacker flicka. Halvsyster till Jezebel (samma far) och Hannah (samma mamma). När du träffar henne att du kommer direkt vet att hon är Jezebels halvsyster, de två har verkligen likadana temperament.  ;)

Special thanks to Sharon Packer who owns Merrylegs Falabella Horses for our beautiful Falabella horses, we have borrowed some of her photo on our site, thanks Sharon <3Copyright  © All Rights Reserved, Alla foton Mia & Kellie Wängestam 2016

www.miaw.se   www.miaw.eu   www.miaw.nu   www.mia.li   www.miaw.flp.com   http://www.myaloevera.se/miaw/sv/shop

JeunesseGlobal: https://miaw5.jeunesseglobal.com

Pura Raza Española P.R.E  & Falabella

 Looking Glass Seraphina

Seraphina is from pure 'Marler' lines. She's 19 years old and her color is tobiano bay.

The Marler horses were the first Falabella imports into the UK - The story about the Marler horses or 'The Forgotten Falabellas' is here It was actually Mrs Marler and not Lady Fisher who imported the first Falabellas.


Seraphina is a nice, caum and cool girl. She is also beautiful, but a quite high like Hannah but that´s not a bad thing. She is a perfect sice for breeding. We think the mares should be big and the stallions should be small because the mares have easier to foal when they are bigger.

Seraphina is 34"


Seraphina är från rena " Marler " linjer. Hon är 19 år gammal och hennes färg är brun skäck.


Marler hästarna var de första Falabella importerna till Storbritannien - Berättelsen om Marler hästar eller " The Forgotten Falabellas "  det var faktiskt fru Marler och inte Lady Fisher som importerade de första Falabellorna. Seraphina har alltså en väldigt bra och gammal stam.


Seraphina är en trevlig, lugn och cool tjej. Hon är också fin, men ganska hög som Hannah men det är ju inte en dålig sak. Hon har en perfekt storlek för avel. Vi tycker att stona ska vara lite större och hingstarna små eftersom stona har lättare att föl när de är större.

Seraphina är 87cm hög.


Falabella Daria

Daria is a tobiano Palomino mare and oh so petite! She is a very beautiful mare and she´s quite small to.


Daria is from the Falabella ranch in Argentina. DNA tested and 100% pure falabella blood. Reg British Falabella Studbook, confirmed by 'Establecimentos Falabella ', and reg with 'Asociacion de Criadores de Caballos Falabella' (ACCF)


Daria is 32".Daria är ett Palomino skäck sto och åh så fin! Hon är ett mycket vackert sto och hon är ganska liten.


Daria är från Falabella ranchen i Argentina. Hon är DNA testad och 100 % ren Falabella. Reggad i Brittiska Falabella stamboken, bekräftats av " Establecimentos Falabella " , och reggad med " Asociacion de Criadores de Caballos Falabella " ( ACCF )


Daria är 82cm hög.